Cantica

Startpagina     Programma     Contact

Historiek     Repertorium     Commentaren     Links

Info voor onze koorleden

Mobiel

In English Latine

De Abdij Ten Putte (Godelieveabdij) te Gistel

Auteur: Mevr. Myriam Van Lerberghe-Thibaut

De Godelieveabdij is bekend in het hele land en in Frans-Vlaanderen.

Godelieve was afkomstig uit Londesvoorde, nu Londefort, een gehucht van Wierre-Effroy, in het graafschap Boonen (Boulogne), Le Boulonnais.

Abdij Ten Putte De abdij in Gistel werd gebouwd op de plaats van de burcht van Bertolf, heer van Gistel, die er op 6 juli 1070, op aanstichten van zijn moeder, zijn echtgenote Godelieve liet vermoorden.

Tal van mirakels werden aan haar toegeschreven zodat zij 14 jaar na haar dood door Radboud, bisschop van Doornik, heilig werd verklaard.

Het ommuurde domein, met de witte abdijgebouwen en de weelderige tuin, vormt nu een oase van rust aan de rand van de Polder. De stichtingsdatum van de Benedictinessenabdij staat historisch niet vast, maar moet liggen tussen 1137 en 1171. De oudste historische gegevens dateren van het einde van de 12de eeuw. Enkele Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen van Godelieve verwijzen naar Edith, dochter van Bertolf uit zijn tweede huwelijk, als stichteres en eerste abdis. Zij werd van haar blindheid genezen door de ogen te wassen met water uit de poel waarin het lijk van de gewurgde Godelieve was geworpen.

Tijdens de godsdienstoorlogen werd op 12 oktober 1578 de abdij door de bosgeuzen aangevallen. De zusters verlieten de verwoeste abdij en vestigden zich in Brugge, waar ze in 1623 in de Boeveriestraat een nieuwe abdij oprichtten. Van de oude gebouwen in Gistel bleef alleen de toren (14de eeuw) bewaard.

Toch bleef de herstelde kerk (1614-1615) een druk bezocht bedevaartsoord.

Na 313 jaar kwamen op 2 juli 1891 elf zusters uit Brugge naar Ten Putte terug; naar de nieuwe abdijgebouwen, herbouwd naar de plannen van de Gentse baron Jean-Baptiste de Béthune, de belangrijkste architect van de neogotiek in ons land.

In 1953 werden verbouwingswerken aangevat, geleid door de Brugse architect De Geyter. De vernieuwde abdijkerk werd ingewijd op 26 juni 1962 door mgr. De Smedt.

Kapel Sainte Godeleine De twee mirakelschilderijen (18de eeuw) in het zusterkoor stellen gebeurtenissen voor die de legendarische aandacht van Godelieve voor de armen illustreren. In de abdij kan je verder nog 'de kerker' bezoeken, de 'mirakelput', en 'de kraaiekapel'.

De heilige Godelieve wordt vandaag nog aangeroepen tegen keel- en oogziekten en vooral als beschermster en bewaarster van de huiselijke vrede en huwelijkstrouw.

En om nog even terug te keren naar Londefort in Le Boulonnais: speciaal is wel dat men op haar geboorteplaats een kapelletje aantreft met op de glasramen dezelfde motieven als in Gistel. Alleen, de heilige Godelieve heet er 'Sainte Godeleine'. De kapel staat er op privégrond en is zeker een bezoekje overwaard.

Lees ook het commentaarstuk over het leven van de Heilige Godelieve van dezelfde auteur.

Alle commentaren

Onze commentatoren:

  Dhr. Jean-Pierre Exter
  Mevr. Myriam Van Lerberghe-Thibaut

     Disclaimer & Credits - © 2006-2024 Gregoriaans Koor Cantica - SJ Creative Design