Cantica

Startpagina     Programma     Contact

Historiek     Repertorium     Commentaren     Links

Info voor onze koorleden

Mobiel

In English Latine

>> Leden

Lof Adoro te devote

Tekst
Adoro te devote, latens Deitas,
 Quae sub his figuris vere latitas:
 Tibi se cor meum totum subiicit,
 Quia te contemplans totum deficit.
Visus, tactus, gustus in te fallitur,
 sed auditu solo tuto creditur:
 Credo quidquid dixit Dei Filius:
 Nil hoc verbo veritatis verius.
In cruce latebat sola Deitas,
 At hic latet simul et humanitas:
 Ambo tamen credens atque confitens,
 Peto quod petivit latro paenitens.
Plagas, sicut Thomas, non intueor:
 Deum tamen meum te confiteor:
 Fac me tibi semper magis credere,
 In te spem habere, te deligere.
O memoriale mortis Domini,
 Panis vivus vitam praestans homini,
 Praesta meae menti de te vivere,
 Et te illi semper dulce sapere.
Pie pellicane, Iesu Domine,
 Me immundum munda tuo sanguine,
 Cuius una stilla salvum facere
 Totum mundum quit ab omni scelere.
Iesu, quem velatum nunc adspicio,
 Oro fiat illud quod tam sitio:
 Ut te revelata cernes facie,
 Visu sim beatus tuae gloriae.
Amen.
Ik aanbid U met eerbied, verborgen Godheid,
 die onder deze gedaanten waarlijk verborgen zijt.
 Mijn hart ondewerpt zich geheel aan U,
 terwijl het U aanschouwend geheel bezwijkt.
Het zicht, de smaak, het gevoel bedriegen zich in U,
 alleen het gehoor kunnen we veilig vertrouwen.
 Ik geloof alles wat Gods Zoon gezegd heeft,
 niets is er meer waar dan dit woord van waarheid.
Aan het kruis was alleen de godheid verborgen.
 Maar hier is ook de menselijke natuur verborgen.
 Toch geloof en belijd ik beiden
 en ik vraag U wat ook de boetvaardige moordenaar gevraagd heeft.
Ik zie uw wonden niet zoals Thomas
 en toch erken ik U als mijn God.
 Laat mij nog meer in U geloven,
 op U hopen, U beminnen.
O gedachtenis van de dood van de Heer,
 levend brood, dat de mens het leven schenkt,
 geef aan mijn ziel van U te leven,
 en uw zoetheid meer en meer te vatten.
Liefderijke Pelikaan, Jezus, onze Heer,
 was mij, onreine, met uw bloed,
 waarvan één druppel de gehele wereld
 kan reinigen van alle zonden.
Jezus, die ik nu verborgen aanschouw,
 ik bid U, laat geschieden wat ik toch zo vurig wens,
 namelijk dat ik U ontsluierd moge zien
 en gelukkig moge zijn in het aanschouwen van uw glorie.
Amen.

Uitvoeringen door Cantica:
[Lof]
Op zondag 8 september 2002, Vespers en Lof
Op zondag 25 mei 2003, Vespers en Lof
Op zondag 29 februari 2004, Pontificale Vespers en Lof
Op zondag 6 september 2009, Vespers van het Feest van Maria Geboorte
Op zondag 12 september 2010, Vespers van het Feest van Maria Geboorte

     Disclaimer & Credits - © 2006-2024 Gregoriaans Koor Cantica - SJ Creative Design