Cantica

Startpagina     Programma     Contact

Historiek     Repertorium     Commentaren     Links

Info voor onze koorleden

Mobiel

In English Latine

>> Leden

Credo Credo III

Tekst
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos: cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur: qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor umum baptisma in remissionem peccatorum.
Et exspecto ressurectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.
Ik geloof in één God,
de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer Jezus Christus, eniggeboren zoon van God.
voor alle tijden geboren uit de vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles gechapen is.
Hij is omwille van ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel nedergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd, hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de geschriften.
Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en de Zoon.
Die met de vader en de zoon tesamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden.
En het leven van het komend rijk.
Amen.

Uitvoeringen door Cantica:
Op donderdag 5 mei 2005, Viering 125 jaar Lourdesgrot
Op zondag 18 december 2005, Vierde zondag van de Advent (Rorate-zondag)
Op zaterdag 16 december 2006, Derde zondag van de Advent (Gaudete-zondag)
Op zaterdag 8 maart 2008, Derde zondag van de Vasten
Op zondag 9 maart 2008, Derde zondag van de Vasten
Op zaterdag 4 juli 2009, Feest van Sint-Thomas, Apostel
Op zaterdag 15 augustus 2009, Hoogfeest van O.L.V. ten hemel opgenomen
Op zondag 16 augustus 2009, Twintigste zondag door het jaar
Op zondag 1 november 2009, Hoogfeest van Allerheiligen
Op zondag 13 december 2009, Derde zondag van de Advent (Gaudete-zondag)
Op zaterdag 19 december 2009, Vierde zondag van de Advent (Rorate-zondag)
Op zondag 7 maart 2010, Derde zondag van de Vasten
Op zondag 14 maart 2010, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zondag 3 april 2011, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zaterdag 10 maart 2012, Derde zondag van de Vasten
Op zondag 18 maart 2012, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zondag 10 maart 2013, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zondag 30 maart 2014, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zaterdag 4 oktober 2014, Zevenentwintigste zondag door het jaar
Op zondag 22 maart 2015, Vijfde zondag van de Vasten (Passiezondag of Judica-zondag)
Op zondag 26 maart 2017, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zondag 18 maart 2018, Vijfde zondag van de Vasten (Passiezondag of Judica-zondag)
Op zondag 16 december 2018, Derde zondag van de Advent (Gaudete-zondag)
Op zondag 31 maart 2019, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zondag 22 december 2019, Vierde zondag van de Advent (Rorate-zondag)
Op zondag 18 september 2022, Feest van Sint-Johannes de Doper
Op dinsdag 1 november 2022, Hoogfeest van Allerheiligen
Op zondag 9 april 2023, Hoogfeest van Pasen
Op zondag 4 juni 2023, Drievuldigheidszondag
Op woensdag 1 november 2023, Hoogfeest van Allerheiligen
Op zondag 31 maart 2024, Hoogfeest van Pasen
Op zondag 2 juni 2024, Sacramentszondag

     Disclaimer & Credits - © 2006-2024 Gregoriaans Koor Cantica - SJ Creative Design