Cantica

Startpagina     Programma     Contact

Historiek     Repertorium     Commentaren     Links

Info voor onze koorleden

Mobiel

In English Latine

>> Leden

Onze Vader Pater Noster A

Tekst
Pater Noster, qui es in caelis.
Santicficetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw naam.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Uitvoeringen door Cantica:
[Uitvaartliturgie]
Op zaterdag 31 januari 2004, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op zondag 11 april 2004, Hoogfeest van Pasen
Op zaterdag 14 augustus 2004, Hoogfeest van O.L.V. ten hemel opgenomen
Op maandag 23 augustus 2004, Sluiting Noveen O.L.V.
Op zondag 26 september 2004, Feest van Sint-Mattheus, apostel en evangelist
Op zondag 31 oktober 2004, Hoogfeest van Allerheiligen
Op zondag 19 december 2004, Vierde zondag van de Advent (Rorate-zondag)
Op zondag 23 januari 2005, Parochiale nieuwjaarsviering
Op zaterdag 26 februari 2005, Derde zondag van de Vasten
Op zaterdag 26 maart 2005, Paaswake
Op donderdag 5 mei 2005, Viering 125 jaar Lourdesgrot
Op zaterdag 25 juni 2005, Hoogfeest van Sint-Petrus en Paulus, apostelen
Op zaterdag 2 juli 2005, Hoogfeest van Sint-Petrus en Paulus, apostelen
Op zondag 14 augustus 2005, Hoogfeest van O.L.V. ten hemel opgenomen
Op dinsdag 23 augustus 2005, Sluiting Noveen O.L.V.
Op zaterdag 1 oktober 2005, Gedachtenis van de Heilige Teresia van Lisieux
Op dinsdag 1 november 2005, Hoogfeest van Allerheiligen
Op zaterdag 5 november 2005, Viering Allerheiligen
Op zaterdag 5 november 2005, Viering Allerheiligen
Op zondag 18 december 2005, Vierde zondag van de Advent (Rorate-zondag)
Op zondag 5 februari 2006, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op zaterdag 18 maart 2006, Hoogfeest van Sint-Jozef, bruidegom van O.L.V.
Op zaterdag 15 april 2006, Hoogfeest van Pasen
Op zondag 16 april 2006, Hoogfeest van Pasen
Op zaterdag 27 mei 2006, Hemelvaartsmis
Op zaterdag 24 juni 2006, Hoogfeest van de Geboorte van Sint-Johannes de Doper
Op zondag 16 juli 2006, Viering Nieuwpoort
Op zondag 23 juli 2006, Gedachtenis van Sint-Godelieve
Op zaterdag 12 augustus 2006, Hoogfeest van O.L.V. ten hemel opgenomen
Op dinsdag 15 augustus 2006, Hoogfeest van O.L.V. ten hemel opgenomen
Op woensdag 23 augustus 2006, Sluiting Noveen O.L.V.
Op zaterdag 30 september 2006, Gedachtenis van de Heilige Teresia van Lisieux
Op dinsdag 31 oktober 2006, Hoogfeest van Allerheiligen
Op zaterdag 4 november 2006, Viering Allerheiligen
Op zaterdag 4 november 2006, Viering Allerheiligen
Op zondag 19 november 2006, Viering t.g.v. gewestdag KVG
Op zaterdag 16 december 2006, Derde zondag van de Advent (Gaudete-zondag)
Op zaterdag 3 februari 2007, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op zaterdag 17 maart 2007, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zondag 18 maart 2007, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zaterdag 5 mei 2007, Feestweek Basiliek H. Bloed
Op zondag 3 juni 2007, Feest van O.L.V.-Visitatie
Op zaterdag 30 juni 2007, Hoogfeest van Sint-Petrus en Paulus, apostelen
Op zaterdag 11 augustus 2007, Hoogfeest van O.L.V. ten hemel opgenomen
Op woensdag 15 augustus 2007, Hoogfeest van O.L.V. ten hemel opgenomen
Op zondag 30 september 2007, Gedachtenis van de Heilige Teresia van Lisieux
Op donderdag 1 november 2007, Hoogfeest van Allerheiligen
Op zaterdag 3 november 2007, Viering Allerheiligen
Op zaterdag 3 november 2007, Viering Allerheiligen
Op zondag 16 december 2007, Derde zondag van de Advent (Gaudete-zondag)
Op zaterdag 22 december 2007, Vierde zondag van de Advent (Rorate-zondag)
Op zaterdag 2 februari 2008, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op zaterdag 8 maart 2008, Derde zondag van de Vasten
Op zondag 9 maart 2008, Derde zondag van de Vasten
Op zondag 6 april 2008, Paasviering
Op donderdag 1 mei 2008, Hoogfeest van O.L.H. Hemelvaart
Op zondag 4 mei 2008, Hemelvaartsmis
Op zondag 1 juni 2008, Feest van O.L.V.-Visitatie
Op zondag 8 juni 2008, Feest van O.L.V.-Visitatie
Op zondag 8 juni 2008, Feest van O.L.V.-Visitatie
Op zaterdag 12 juli 2008, Feest van Sint-Benedictus, abt
Op zaterdag 2 augustus 2008, Hoogfeest van O.L.V. ten hemel opgenomen
Op vrijdag 15 augustus 2008, Hoogfeest van O.L.V. ten hemel opgenomen
Op zaterdag 4 oktober 2008, Feest van Sint-Franciscus van Assisi
Op zaterdag 1 november 2008, Hoogfeest van Allerheiligen
Op zaterdag 8 november 2008, Viering Allerheiligen
Op zaterdag 8 november 2008, Viering Allerheiligen
Op zondag 14 december 2008, Derde zondag van de Advent (Gaudete-zondag)
Op zaterdag 20 december 2008, Vierde zondag van de Advent (Rorate-zondag)
Op zaterdag 31 januari 2009, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op zaterdag 28 februari 2009, Eerste zondag van de Vasten
Op zondag 15 maart 2009, Derde zondag van de Vasten
Op zaterdag 11 april 2009, Paaswake
Op zondag 3 mei 2009, Vierde zondag van Pasen
Op donderdag 11 juni 2009, Jubileummis E.H. Declerck, 60 jaar priester
Op zondag 14 juni 2009, Jubileummis E.H. Louwagie, 60 jaar priester
Op zaterdag 4 juli 2009, Feest van Sint-Thomas, Apostel
Op zaterdag 8 augustus 2009, Negentiende zondag door het jaar
Op zaterdag 15 augustus 2009, Hoogfeest van O.L.V. ten hemel opgenomen
Op zaterdag 3 oktober 2009, Feest van Sint-Franciscus van Assisi
Op zondag 1 november 2009, Hoogfeest van Allerheiligen
Op maandag 2 november 2009, Allerzielen (Herdenking van alle overleden gelovigen)
Op zaterdag 7 november 2009, Viering Allerheiligen
Op zaterdag 7 november 2009, Viering Allerheiligen
Op zondag 13 december 2009, Derde zondag van de Advent (Gaudete-zondag)
Op zaterdag 19 december 2009, Vierde zondag van de Advent (Rorate-zondag)
Op zondag 31 januari 2010, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op zondag 7 maart 2010, Derde zondag van de Vasten
Op zondag 14 maart 2010, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op donderdag 13 mei 2010, Hoogfeest van O.L.H. Hemelvaart
Op zaterdag 29 mei 2010, Drievuldigheidszondag
Op zondag 20 juni 2010, Twaalfde zondag door het jaar
Op zondag 15 augustus 2010, Hoogfeest van O.L.V. ten hemel opgenomen
Op maandag 23 augustus 2010, Sluiting Noveen O.L.V.
Op zaterdag 6 november 2010, Viering Allerheiligen
Op zaterdag 6 november 2010, Viering Allerheiligen
Op zaterdag 20 november 2010, Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal
Op zondag 12 december 2010, Derde zondag van de Advent (Gaudete-zondag)
Op zaterdag 29 januari 2011, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op zaterdag 26 februari 2011, Achtste zondag door het jaar
Op zondag 27 februari 2011, Achtste zondag door het jaar
Op zondag 3 april 2011, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zondag 24 april 2011, Hoogfeest van Pasen
Op zondag 22 mei 2011, Viering 50 jaar Diocesane Vrienden van Lourdes
Op zondag 5 juni 2011, Hemelvaartsmis
Op zondag 26 juni 2011, Hoogfeest van de Geboorte van Sint-Johannes de Doper
Op zondag 11 september 2011, Feest van Maria Geboorte
Op dinsdag 1 november 2011, Hoogfeest van Allerheiligen
Op zaterdag 5 november 2011, Viering Allerheiligen
Op zaterdag 5 november 2011, Mis voor de overledenen
Op zondag 20 november 2011, Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal
Op zaterdag 10 december 2011, Derde zondag van de Advent (Gaudete-zondag)
Op zondag 11 december 2011, Derde zondag van de Advent (Gaudete-zondag)
Op zondag 5 februari 2012, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op zaterdag 10 maart 2012, Derde zondag van de Vasten
Op zondag 18 maart 2012, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zondag 6 mei 2012, Meiviering
Op zaterdag 2 juni 2012, Drievuldigheidszondag
Op woensdag 15 augustus 2012, Hoogfeest van O.L.V. ten hemel opgenomen
Op zaterdag 25 augustus 2012, Feest van Maria, Koningin van de hemel
Op zondag 16 september 2012, Feest van O.L.V. van Zeven WeeŽn
Op vrijdag 2 november 2012, Allerzielen (Herdenking van alle overleden gelovigen)
Op zaterdag 3 november 2012, Viering Allerheiligen
Op zaterdag 3 november 2012, Viering Allerheiligen
Op zondag 16 december 2012, Derde zondag van de Advent (Gaudete-zondag)
Op zondag 3 februari 2013, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op zondag 10 maart 2013, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zondag 2 juni 2013, Sacramentszondag
Op woensdag 14 augustus 2013, Hoogfeest van O.L.V. ten hemel opgenomen
Op zondag 13 oktober 2013, Achtentwintigste zondag door het jaar
Op zondag 17 november 2013, DrieŽndertigste zondag door het jaar
Op zaterdag 23 november 2013, Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal
Op zaterdag 23 november 2013, Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal
Op zondag 15 december 2013, Derde zondag van de Advent (Gaudete-zondag)
Op zaterdag 1 februari 2014, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op zondag 30 maart 2014, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zondag 11 mei 2014, Vierde zondag van Pasen
Op zondag 1 juni 2014, Feest van O.L.V.-Visitatie
Op zondag 3 augustus 2014, Achttiende zondag door het jaar
Op donderdag 14 augustus 2014, Hoogfeest van O.L.V. ten hemel opgenomen
Op zaterdag 4 oktober 2014, Zevenentwintigste zondag door het jaar
Op donderdag 6 november 2014, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 15 november 2014, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 15 november 2014, Mis voor de overledenen
Op zondag 14 december 2014, Derde zondag van de Advent (Gaudete-zondag)
Op zondag 1 februari 2015, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op zondag 22 maart 2015, Vijfde zondag van de Vasten (Passiezondag of Judica-zondag)
Op zaterdag 9 mei 2015, Zesde zondag van Pasen
Op zondag 7 juni 2015, Sacramentszondag
Op vrijdag 30 oktober 2015, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 14 november 2015, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 14 november 2015, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 27 februari 2016, Derde zondag van de Vasten
Op zondag 8 mei 2016, Zevende zondag van Pasen
Op zondag 5 juni 2016, Tiende zondag door het jaar
Op zondag 25 september 2016, Zesentwintigste zondag door het jaar
Op donderdag 27 oktober 2016, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 5 november 2016, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 5 november 2016, Mis voor de overledenen
Op zondag 18 december 2016, Vierde zondag van de Advent (Rorate-zondag)
Op zondag 5 februari 2017, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op zondag 26 maart 2017, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zaterdag 3 juni 2017, Hoogfeest van Pinksteren
Op zondag 4 juni 2017, Hoogfeest van Pinksteren
Op zaterdag 7 oktober 2017, Feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans
Op donderdag 26 oktober 2017, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 4 november 2017, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 4 november 2017, Mis voor de overledenen
Op zondag 10 december 2017, Tweede zondag van de Advent
Op zondag 4 februari 2018, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op zondag 18 maart 2018, Vijfde zondag van de Vasten (Passiezondag of Judica-zondag)
Op zaterdag 2 juni 2018, Sacramentszondag
Op zondag 3 juni 2018, Sacramentszondag
Op zaterdag 6 oktober 2018, Feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans
Op donderdag 25 oktober 2018, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 10 november 2018, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 10 november 2018, Mis voor de overledenen
Op zondag 16 december 2018, Derde zondag van de Advent (Gaudete-zondag)
Op zondag 10 februari 2019, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op zondag 31 maart 2019, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zaterdag 1 juni 2019, Hemelvaartsmis
Op zondag 2 juni 2019, Hemelvaartsmis
Op zaterdag 5 oktober 2019, Feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans
Op donderdag 17 oktober 2019, Mis voor de overledenen
Op donderdag 24 oktober 2019, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 16 november 2019, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 16 november 2019, Mis voor de overledenen
Op zondag 22 december 2019, Vierde zondag van de Advent (Rorate-zondag)
Op zondag 2 februari 2020, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op maandag 1 november 2021, Hoogfeest van Allerheiligen
Op zaterdag 6 november 2021, Mis voor de overledenen
Op zondag 5 juni 2022, Hoogfeest van Pinksteren
Op zondag 21 augustus 2022, Sluiting Noveen O.L.V.
Op zondag 18 september 2022, Feest van Sint-Johannes de Doper
Op dinsdag 1 november 2022, Hoogfeest van Allerheiligen
Op donderdag 10 november 2022, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 19 november 2022, Mis voor de overledenen
Op zondag 5 februari 2023, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op zondag 9 april 2023, Hoogfeest van Pasen
Op zondag 4 juni 2023, Drievuldigheidszondag
Op woensdag 1 november 2023, Hoogfeest van Allerheiligen
Op donderdag 2 november 2023, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 18 november 2023, Mis voor de overledenen
Op zondag 4 februari 2024, Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Op zondag 31 maart 2024, Hoogfeest van Pasen
Op zondag 2 juni 2024, Sacramentszondag

     Disclaimer & Credits - © 2006-2024 Gregoriaans Koor Cantica - SJ Creative Design