Cantica

Startpagina     Programma     Contact

Historiek     Repertorium     Commentaren     Links

Info voor onze koorleden

Mobiel

In English Latine

>> Leden

Psalm Ps. L Miserere mei, Deus

Tekst
Miserere mei Deus, * secundum magnam misericordiam tuam.
Et secundum multitudinem miserationum tuarum, * dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea: * et a peccato meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: * et peccatum meum contra me est semper.
Tibi soli peccavi, et malum coram te feci: * ut iustificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.
Ecce enim in iniquitate conceptus sum: * et in peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti: * incerta et ooculta sapientiae tuae manifestasti mihi.
Asperges me hyssopo, et mundabor: * lavabis me, et super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam: * et exsultabant ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccatis meis: * et omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me Deus: * et spiritum rectum innova in visceribus meis.
Ne projicias me a facie tua: * et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui: * et spiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas: * et impii ad te convertentur.
Libera me a sanguinibus Deus, Deus salutis meae: * et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
Domine labia mea aperies: * et os meum annuntiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique: * holocaustis non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus: * cor contritum et humiliatum Deus non despicies.
Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion: * ut aedificentur muri Jerusalem.
Tunc acceptabis sacrificium justitiae, oblationes et holocausta: * tunc imponent super altare tuum vitulos.
(Requiem aeternam * dona ei Domine.
Et lux perpetua * luceat ei.)
Heb medelijden met mij, Heer * in overeenstemming met uw grote barmhartigheid.
En in overeenstemming met uw vele medelijden, * laat mijn zonde verdwijnen.
Was mijn fouten grondig van mij weg * en reinig mij van mijn zonde.
Want ik erken mijn fouten * en mijn zonde staat mij altijd tegen.
Tegen U alleen heb ik gezondigd, en kwaad gedaan in uw bijzijn. * Zodanig dat Gij gerechtvaardigd worde in uw woord en gelouterd wanneer Gij oordeelt.
Zie immers in zonde ben ik ontstaan * en mij moeder heeft mij in zonde verwekt.
Zie immers Gij stelde behagen in de waarheid. * Het onbekende en duistere van uw wijsheid hebt Gij mij geopenbaard.
Besprenkel mij met hyssop en ik zal rein worden. * Gij zult mij wassen en ik zal nog meer schitteren als sneeuw.
Gij zult mij doen horen van vreugde en blijschap * en mijn vernederd gebeente zal het uitjubelen.
Wend uw gezicht weg van mijn zonden * en laat al mijn fouten verdwijnen.
Maak een rein hart in mij, God * en vernieuw een rechtvaardige geest in mijn lichaam.
Zend mij niet weg van uw aanschijn * en neem die geheiligde geest niet van mij weg.
Schenk mij de blijschap van uw heil terug * en versterk mij met uw vrije geest.
Ik zal de zondaars leren van uw wegen * en de trouwelozen zullen zich tot U wenden.
Bevrijd mij van de bloedschande, God, God mijner heil * en mijn tong zal uw rechtvaardigheid bezingen.
Heer, U zal mijn lippen openen * en mijn mond zal uw lof verkondigen.
Want had gij een offer gewild, ik zou er zeker één gebracht hebben * maar Gij schept geen behagen in brandoffers.
Een offer is voor God een vertroebelde geest. * Gij zult een berouwvol en nederig hart niet versmaden.
Heer, Gij die van goede wil zijt voor Sion * zo worden de muren van Jersalem gebouwd.
Dan zult gij het offer der rechtvaardigheid aanvaarden, de offers en het brandoffer. * Dan zullen de kalveren op uw altaar gebracht worden.
(De eeuwige rust * geef het hem/haar, Heer.
En het eeuwige licht * beschijne hem/haar.)

Uitvoeringen door Cantica:
[Uitvaartliturgie]

     Disclaimer & Credits - © 2006-2024 Gregoriaans Koor Cantica - SJ Creative Design