Cantica

Startpagina     Programma     Contact

Historiek     Repertorium     Commentaren     Links

Info voor onze koorleden

Mobiel

In English Latine

>> Leden

Hymne Attende, Domine

Tekst
R. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.
Ad te Rex summe, omnium redemptor,
oculos nostros sublevamus flentes:
exaudi Christe, supplicantum preces.
R. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.
Dextera Patris, lapis angularis,
via salutis, ianua caelestis,
ablue nostri maculas delicti.
R. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.
Rogamus, Deus, tuam majestatem,
auribus sacris gemitus exaudi:
crimina nostra placidus indulge.
R. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.
Tibi fatemur crimina admissa:
contrito corde pandimus occulta:
tua, Redemptor, pietas ignoscat.
R. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.
Innocens captus, nec repugnas ductus,
testibus falsis pro impiis damnatus:
quos redemisti, tu conserva, Christe.
R. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.
R. Luister Heer, en ontferm U, want wij hebben gezondigd tegenover U.
Tot U, opperste koning, verlosser van allen,
verheffen wij onze wenende ogen.
Verhoor, Christus, de gebeden van wij die tot U smeken.
R. Luister Heer, en ontferm U, want wij hebben gezondigd tegenover U.
Rechterhand van de Vader, hoeksteen,
weg tot het heil, poort van de hemel,
zuiver ons van de wonden onzer zonden.
R. Luister Heer, en ontferm U, want wij hebben gezondigd tegenover U.
Wij beroepen ons, God, op uw majesteit.
Verhoor onze verzuchtingen met uw heilig gehoor.
Wil onze fouten welwillend kwijtschelden.
R. Luister Heer, en ontferm U, want wij hebben gezondigd tegenover U.
Wij belijden onze fouten die we toegeven.
We openbaren het verborgene met berouwvol hart.
Dat uw goedheid, Verlosser, ons vergeving schenke.
R. Luister Heer, en ontferm U, want wij hebben gezondigd tegenover U.
Onschuldig gevangen genomen, zonder tegenstand weggevoerd,
onder vals getuigenis voor de ongelovigen veroordeeld,
spaart, Gij Heer, hen die Gij verlost hebt.
R. Luister Heer, en ontferm U, want wij hebben gezondigd tegenover U.

Uitvoeringen door Cantica:
Op zaterdag 26 februari 2005, Derde zondag van de Vasten
Op zaterdag 17 maart 2007, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zondag 18 maart 2007, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zaterdag 8 maart 2008, Derde zondag van de Vasten
Op zondag 9 maart 2008, Derde zondag van de Vasten
Op zaterdag 28 februari 2009, Eerste zondag van de Vasten
Op zondag 15 maart 2009, Derde zondag van de Vasten
Op zondag 7 maart 2010, Derde zondag van de Vasten
Op zondag 14 maart 2010, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zondag 3 april 2011, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zaterdag 10 maart 2012, Derde zondag van de Vasten
Op zondag 18 maart 2012, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zondag 10 maart 2013, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zondag 30 maart 2014, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zondag 22 maart 2015, Vijfde zondag van de Vasten (Passiezondag of Judica-zondag)
Op zaterdag 27 februari 2016, Derde zondag van de Vasten
Op zondag 26 maart 2017, Vierde zondag van de Vasten (Laetare-zondag)
Op zondag 18 maart 2018, Vijfde zondag van de Vasten (Passiezondag of Judica-zondag)
Op maandag 1 november 2021, Hoogfeest van Allerheiligen
Op zaterdag 6 november 2021, Mis voor de overledenen

     Disclaimer & Credits - © 2006-2024 Gregoriaans Koor Cantica - SJ Creative Design