Cantica

Startpagina     Programma     Contact

Historiek     Repertorium     Commentaren     Links

Info voor onze koorleden

Mobiel

In English Latine

>> Leden

Hymne Dies irae

Tekst (S. Thomas a Celano, s. XIII)
Dies irae, dies illa, Solvet saeclum in favilla: Teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus, Quando iudex est venturus, Cuncta stricte discussurus!
Tuba mirum spargens sonum Per sepulcra regionum, Coget omnes ante thronum.
Mors stubepit et natura, Cum resurget creatura, iudicanti responsura.
Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, unde mundus iudicetur.
Iudex ergo cum sedebit, Quidquid latet apparebit: Nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus? Quem patronum rogaturus? Cum vix iustus sit securus.
Rex tremendae maiestatis, Qui salvandos salvas gratis, Salva me, fons pietatis.
Recordare Iesu pie, Quod sum causa tuae viae: Ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus: Redemisti crucem passus: Tantus labor non sit cassus.
Iuste iudex ultionis, Donum fac remissionis, Ante diem rationis.
Ingemisco, tamquam reus, culpa rubet vultus meus: Supplicanti parce Deus.
Qui Mariam absolvisti, Et latronem exaudisti, Mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae: Sed tu bonus fac benigne, Ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta, Et ab haedis me sequestra, Statuens in parte dextra.
Confutatis maledictis, Flammis acribus addictis: Voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis, Cor contritum quasi cinis: Gere curam mei finis.
Lacrimosa dies illa, Quae resurget ex favilla,
Iudicandus homo reus: Huic ergo parce Deus.
Pie Iesu Domine, dona eis requiem.
Amen.
Dag van toorn, op die dag, zal het heelal tot as vervallen. Zo getuigen David en de Sibylle.
Hoe groot zal de vrees zijn, als de rechter zal komen, die alles streng zal onderzoeken!
De bazuin zal wondere klanken sturen door de velden des doods, en allen voor de troon dagen.
Dood en natuur zullen schrikken, als mens zal verrijzen, om zich voor de rechter te verantwoorden.
Het boek zal voorgebracht worden, dat alles bevat, waaruit de wereld zal geoordeeld worden.
Als de rechter dan zal gezeten zijn, zal al het verborgene boven komen. Niets zal ongewroken blijven.
Wat zal ik, ellendige, dan zeggen? Wie als voorspreker inroepen? Als zelfs de rechtvaardige ter nauwernood veilig is.
Koning met schrikwekkende majesteit, die uitverkorenen genadig redt, Bron van goedheid, red mij.
Gedenk, goede Jezus, dat ik de oorzaak ben van uw levensweg, laat me die dag niet verloren gaan.
Terwijl Gij mij zocht, hebt Gij U vermoeid. Door op het kruis te lijden, hebt Gij mij verlost. Laat dat werk niet verloren gaan.
Rechtvaardige strafrechter, schenk mij vergiffenis, voor de dag van de rekenschap.
Ik zucht als een schuldige, de zonde maakt mij rood van schaamte, God, spaar mij, die tot U smeek.
Gij die Maria vergeven hebt, en de moordenaar verhoord hebt, Gij hebt ook mij hoop gegeven.
Mijn gebeden zijn niet waardig, maar Gij, Goede, zorg welwillend dat ik niet brand in het eeuwig vuur.
Plaats mij tussen uw schapen, en scheid mij af van de bokken, zet mij aan uw rechterhand.
Wanneer Gij de verdoemden beschaamd hebt en naar de vlammen hebt verwezen, roep mij dan met de uitverkorenen.
Ik vraag U, smekend en neergebogen, met tot stof vermorzeld hart, draag zorg voor mijn levenseinde.
Een dag vol tranen zal het zijn, wanneer uit de as zal oprijzen,
de schuldige mens, om geoordeeld te worden. Spaar hem dan, God.
Goede Jezus, Heer, geef hun de eeuwige rust.
Amen.

Uitvoeringen door Cantica:
[Uitvaartliturgie]
Op zaterdag 5 november 2011, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 23 november 2013, Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal
Op zaterdag 23 november 2013, Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal
Op donderdag 6 november 2014, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 15 november 2014, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 15 november 2014, Mis voor de overledenen
Op vrijdag 30 oktober 2015, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 14 november 2015, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 14 november 2015, Mis voor de overledenen
Op donderdag 27 oktober 2016, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 5 november 2016, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 5 november 2016, Mis voor de overledenen
Op donderdag 2 november 2023, Mis voor de overledenen
Op zaterdag 18 november 2023, Mis voor de overledenen

     Disclaimer & Credits - © 2006-2024 Gregoriaans Koor Cantica - SJ Creative Design