Cantica

Startpagina     Programma     Contact

Historiek     Repertorium     Commentaren     Links

Info voor onze koorleden

Mobiel

In English Latine

>> Leden

Sequentia Lauda, Sion

Tekst (S. Thomas Aquinas, AD 1264)
Lauda, Sion, Salvatorem,
Lauda ducem et pastorem
In hymnis et canticis.

Quantum potes, tantum aude,
Quia maior omni laude,
Nec laudare sufficis.

Laudis thema specialis
Panis vivus et vitalis
Hodie proponitur.

Quem in sacræ mensa coenae
Turbae fratrum duodenae
Datum non ambigitur.

Sit laus plena, sit sonora;
Sit iucunda, sit decora
Mentis iubilatio,

Dies enim solemnis agitur
In qua mensæ prima recolitur
Huius institutio.

In hac mensa novi Regis
Novum Pascha novae legis
Phase vetus terminat.

Vetustatem novitas,
Umbram fugat veritas,
Noctem lux eliminat.

Quod in coena Christus gessit,
Faciendum hoc expressit
In sui memoriam:

Docti sacris institutis
Panem, vinum in salutis
Consecramus hostiam.

Dogma datur Christianis,
Quod in carnem transit panis
Et vinum in sanguinem.

Quod non capis, quod non vides,
Animosa firmat fides
Præter rerum ordinem.

Sub diversis speciebus,
Signis tantum et non rebus,
Latent res eximiae:

Caro cibus, sanguis potus,
Manet tamen Christus totus
Sub utraque specie.

A sumente non concisus,
Non confractus, non divisus
Integer accipitur.

Sumit unus, sumunt mille,
Quantum isti, tantum ille,
Nec sumptus consumitur.

Sumunt boni, sumunt mali,
Sorte tamen inæquali,
Vitæ vel interitus.

Mors est malis, vita bonis,
Vide paris sumptionis
Quam sit dispar exitus

Fracto demum sacramento,
Ne vacilles, sed memento
Tantum esse sub fragmento,
Quantum toto tegitur.

Nulla rei fit scissura,
Signi tantum fit fractura,
Qua nec status nec statura
Signati minuitur

Ecce panis Angelorum,
Factus cibus viatorum,
Vere panis filiorum,
Non mittendus canibus!

In figuris praesignatur,
Cum Isaac immolatur,
Agnus Paschæ deputatur,
Datur manna patribus.

Bone pastor, panis vere,
Jesu, nostri miserere,
Tu nos pasce, nos tuere,
Tu nos bona fac videre
In terra viventium.

Tu qui cuncta scis et vales,
Qui nos pascis hic mortales,
Tuos ibi commensales,
Cohæredes et sodales
Fac sanctorum civium.
Amen. Alleluia.
Loof, Sion, de Redder,
loof de leider en herder
met hymnes en lofzangen.

Durf zoveel als je kan,
want groter dan alle lof is Hij
en je kan niet genoeg prijzen.

Als voorwerp van speciale lof
wordt het levende en leven gevende brood
vandaag naar voor gebracht.

Hij, aan de tafel van de heilige maaltijd,
wordt aan de groep van twaalf broeders
zonder meer gegeven.

De lof zij vol, klankrijk,
vreugdevol en schoon,
met gejubel in het gemoed.

Dit is een feestelijke dag
bij dewelke het instellen
van de het eerste maal gekoesterd wordt.

Aan deze tafel van de nieuwe Koning
wordt door de het nieuwe Pasen van de nieuwe wet
de oude ritus beëindigd.

Het oude wijkt voor het nieuwe,
de schaduw voor de waartheid,
de donkerte voor het licht.

Wat Christus tijdens het maal uitgevoerd heeft,
is wat hij wilde dat zou gedaan worden
tot zijn gedachtenis.

Wij, met kennis van de heilige zaken,
consecreren de hostie tot ons heil
met brood en wijn.

Een leerstelling wordt de Christenen gegeven,
dat het brood tot vlees wordt
en de wijn tot bloed.

Wat je niet kunt grijpen noch zien,
sterkt het levendige geloof
buiten de normale gang van zaken.

Onder verschillende gedaanten,
in de vorm van tekenen, geen dingen,
schuilen wonderlijke zaken.

Vlees als voedsel, bloed als drank,
toch blijft het Christus in zijn geheel,
onder elk van beide gedaantes.

Door het consumeren niet verkleind,
gebroken, noch verdeeld,
als geheel wordt hij aangenomen.

Of nu één enkele consumeert, of duizend,
de ene zoveel als de andere,
het geheel wordt niet verteerd.

Zowel de goeden als de slechten nemen het tot zich,
nochtans met een ongelijk gevolg,
leven of ondergang.

De dood voor de slechten, het leven voor de goeden,
zie hoe gelijk het consumeren is,
zo verschillend is de afloop.

Bij het breken van het offer,
verzwak niet, maar denk eraan,
evenveel is het in een deel ervan
als het totaal dat verborgen is.

Geen werkelijkheid wordt gescheiden,
slechts het teken wordt gebroken,
noch de toestand of de omvang
van hetgeen het betekent, wordt verminderd.

Zie het brood der engelen,
tot voedsel van wie onderweg is.
Echt brood voor de kinderen,
het wordt de honden niet gegeven!

Hetgeen de tekenen ons tonen,
is wat door Isaac werd geofferd,
als Paaslam wordt aanzien,
als manna aan de vaderen wordt gegeven.

Goede herder, het ware brood,
Jezus, ontferm u over ons,
geleid ons, bescherm ons,
doe ons het goede zien
in de wereld van de levenden.

Gij die alles weet en overheerst,
die ons, stervelingen, hier leidt,
laat ons daar uw disgenoten,
uw kameraden en vrienden zijn
in uw heilig volk.
Amen. Alleluia.

Uitvoeringen door Cantica:
Op zondag 2 juni 2013, Sacramentszondag
Op zondag 1 juni 2014, Feest van O.L.V.-Visitatie
Op zondag 3 augustus 2014, Achttiende zondag door het jaar
Op zondag 7 juni 2015, Sacramentszondag
Op zondag 5 juni 2016, Tiende zondag door het jaar
Op zaterdag 3 juni 2017, Hoogfeest van Pinksteren
Op zondag 4 juni 2017, Hoogfeest van Pinksteren
Op zaterdag 2 juni 2018, Sacramentszondag
Op zondag 3 juni 2018, Sacramentszondag
Op zondag 9 april 2023, Hoogfeest van Pasen

     Disclaimer & Credits - © 2006-2024 Gregoriaans Koor Cantica - SJ Creative Design